Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin, odobravaju Izmjene i dopune Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 25.9.2006 Rješenje kojim se Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin, odobravaju Izmjene i dopune Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2364

Temeljem odredbi članka 15.L313339 točka 4. alineja 1. i članka 8.L313340 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Varaždinske burze d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I, u predmetu odobrenja Izmjena i dopuna Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d., na sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Varaždinskoj burzi d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I, odobravaju se Izmjene i dopune Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d.
2. Izrijeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-09/2
Urbroj: 326-111/06-2
Zagreb, 14. rujna 2006.
 

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin, odobravaju Izmjene i dopune Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !