Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, odobravaju Izmjene Statuta Zagrebačke burze, od 31. siječnja 2007. godine ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 26.2.2007 Rješenje kojim se Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, odobravaju Izmjene Statuta Zagrebačke burze, od 31. siječnja 2007. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

837

Na temelju članka 15.L326165 točka 4. alineja 1. i članka 8.L326166 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ksaver 200, u predmetu odobrenja Izmjena Statuta Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 15. veljače 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, Ksaver 200, odobravaju se Izmjene Statuta Zagrebačke burze, od 31. siječnja 2007. godine.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: UP/I-451-04/07-04/1
Urbroj: 326-111/07-3
Zagreb, 15. veljače 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, odobravaju Izmjene Statuta Zagrebačke burze, od 31. siječnja 2007. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !