Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za medicinsku genetiku i metaboličke bolesti djece« ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
126 10.12.2007 Rješenje kojim se Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za medicinsku genetiku i metaboličke bolesti djece«

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3606

Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 107.L366417 stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03, 48/05 i 85/06) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te na temelju članka 202.L366419 stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91), donosi

RJEŠENJE

Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za medicinsku genetiku i metaboličke bolesti djece«.

Klasa: UP/I-510-01/05-01/19
Urbroj: 534-07-02/7-07-19
Zagreb, 22. studenoga 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za medicinsku genetiku i metaboličke bolesti djece«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !