Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za metaboličke bolesti kostiju« Zavodu za endokrinologiju i metabolizam Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
28 13.3.2006 Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za metaboličke bolesti kostiju« Zavodu za endokrinologiju i metabolizam Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

660

Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 107.L291574 stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03 i 48/05) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju članka 202.L291576 stavak I. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91), donosi

RJEŠENJE

Zavodu za endokrinologiju i metabolizam Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb verificira se i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za metaboličke bolesti kostiju«.

Klasa: UP/I- 510-01/03-01/18

Urbroj: 534-06-02/7-06-23

Zagreb, 1. ožujka 2006.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

  
zatvori
Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za metaboličke bolesti kostiju« Zavodu za endokrinologiju i metabolizam Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !