Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Odjelima kliničke genetike, neuropedijatrije i neonatalne kirurgije Klinike za dječje bolesti Zagreb ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
89 24.07.2009 Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2257

Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 112.L467553 stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te na temelju članka 202.L467555 stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96), donosi

RJEŠENJE

Odjelima kliničke genetike, neuropedijatrije i neonatalne kirurgije Klinike za dječje bolesti Zagreb, verificira se i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za praćenje kongenitalnih anomalija«.

Klasa: UP/I-510-01/08-01/16

Urbroj: 534-07-1-2/5-09-15

Zagreb, 1. lipnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

zatvori
Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Odjelima kliničke genetike, neuropedijatrije i neonatalne kirurgije Klinike za dječje bolesti Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !