Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra za mikološku dijagnostiku sustavnih i deseminiranih infekcija ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
135 11.11.2009 Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra za mikološku dijagnostiku sustavnih i deseminiranih infekcija

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3281

Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 112.L479982 stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te na temelju članka 202.L479984 stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91), donosi

RJEŠENJE

Odjel za mikologiju Službe za mikrobiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Zagreb, određuje se »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za mikološku dijagnostiku sustavnih i diseminiranih infekcija«.

Klasa UP/I-510-01/08-01/18

Urbroj: 534-07-1-2/5-09-15

Zagreb, 15. listopada 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

zatvori
Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra za mikološku dijagnostiku sustavnih i deseminiranih infekcija
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !