Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme Petru Brkiću iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 7.6.2006 Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme Petru Brkiću iz Zagreba

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1563

Temeljem odredbi članka 15.L303391 točka 4. alineja 1. i članka 8.L303392 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Petra Brkića iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 80, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na sjednici održanoj 1. lipnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Petru Brkiću iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 80, izdaje se dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme.
2. Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih investicijskih savjetnika, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
3. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-08/09
Urbroj: 326-103/06-3
Zagreb, 1. lipnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme Petru Brkiću iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !