Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima, iz članka 3. točka 8. Zakona o tržištu vrijednosnih papira društvu Credo banka d.d., Split ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 17.8.2006 Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima, iz članka 3. točka 8. Zakona o tržištu vrijednosnih papira društvu Credo banka d.d., Split

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2162

Temeljem odredbi članka 15.L306403 točka 4. alineja 1. i članka 8.L306404 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva Credo banka d.d. Split, Zrinjsko-frankopanska 58, zastupanog po predsjedniku Uprave Šimi Luketinu, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu Credo banka d.d. Split, Zrinjsko-frankopanska 58, MBS: 060002342, izdaje se na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima, iz članka 34. točka 8. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.
2. Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih društava, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
3. Izrijeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-05/06
Urbroj: 326-103/06-5
Zagreb, 3. kolovoza 2006.

Član Uprave
Ivica Letinić, v. r.

zatvori
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima, iz članka 3. točka 8. Zakona o tržištu vrijednosnih papira društvu Credo banka d.d., Split
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !