Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o izdavanju na neodređeno vrijeme dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, točke 3. i 7. društvu ABACUS BROKERI Zagreb ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 7.6.2006 Rješenje o izdavanju na neodređeno vrijeme dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, točke 3. i 7. društvu ABACUS BROKERI Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1564

Temeljem odredbi članka 15.L303394 točka 4. alineja 1. i članka 8.L303395 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva ABACUS BROKERI d.d. Zagreb, Preradovićeva 13, zastupanog po predsjedniku Uprave Krešimiru Segediju, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj 1. lipnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu ABACUS BROKERI d.d. Zagreb, Preradovićeva 13, MBS: 080548329, izdaje se na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34.L303397 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), i to:
a) točka 3. – upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca – vlasnika portfelja;
b) točka 7. – investicijsko savjetovanje – savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire.
2. Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih društava, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
3. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-05/8
Urbroj: 326-103/06-2
Zagreb, 1. lipnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje o izdavanju na neodređeno vrijeme dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, točke 3. i 7. društvu ABACUS BROKERI Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !