Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 14.3.2005 Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

660

Na temelju članka 8.L260602 stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara-tehničara (»Narodne novine«, broj 161/2004.), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA ZAŠTITARA-TEHNIČARA

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se iznos novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara, iznos novčane naknade predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva te njihovim zamjenicima, kao i iznos naknade Ministarstvu unutarnjih poslova za materijalne troškove provedbe stručnog ispita za zaštitara-tehničara.

II.

Naknada za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara iznosi 600,00 kuna po pristupniku.

Naknada za polaganje popravnog ispita za zaštitara-tehničara iznosi 270,00 kuna po pristupniku.

Naknade iz stavka 1. i 2. ove točke uplaćuju se na žiroračun Ministarstva unutarnjih poslova.

III.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavka 1. ovoga Rješenja, predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima, pripada naknada po pristupniku u iznosu:

– predsjednik ispitnog povjerenstva 120,00 kuna (bruto)

– član ispitnog povjerenstva 100,00 kuna (bruto)

– tajnik ispitnog povjerenstva 50,00 kuna (bruto)

– Ministarstvo unutarnjih poslova,

redovni ispit za zaštitara-tehničara 230,00 kuna.

IV.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavka 2. ovoga Rješenja, predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima, pripada naknada po pristupniku u iznosu:

– predsjednik ispitnog povjerenstva 60,00 kuna (bruto)

– član ispitnog povjerenstva 50,00 kuna (bruto)

– tajnik ispitnog povjerenstva 25,00 kuna (bruto)

– Ministarstvo unutarnjih poslova,

popravni ispit za zaštitara-tehničara 85,00 kuna.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-12487/05
Zagreb, 4. ožujka 2005.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.

zatvori
Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !