Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju carinskog kontigenta za uvoz pšenice za popunu robnih zaliha - ("Narodne novine", br. XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 12.2.1998 Rješenje o odobrenju carinskog kontingenta za uvoz pšenice za popunu robnih zaliha

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 54.L53703 stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 106/93 i 92/94), i točke I. podtočka 1. Odluke o kriterijima za carinski kontingentL53705 ("Narodne novine", br. 93/94, 61/95, 85/95 i 102/96), na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, te po pribavljenom mišljenju Ministarstva gospodarstva i Hrvatske gospodarske komore, ministar financija donosi slijedeće

RJEŠENJE

O ODOBRENJU CARINSKOG KONTINGENTA ZA UVOZ PŠENICE ZA POPUNU ROBNIH ZALIHA

1. Odobrava se carinski kontingent za uvoz bez plaćanja carine po carinskoj stopi i po količinskoj jedinici proizvoda, za robu koja se uvozi za popunu robnih zaliha, kako slijedi:


Red. Tarifni Tarifna Naziv Količina

broj broj oznaka robe u kg


1. 10.01 Pšenica i suražica:

1001.902 - - - ostala pšenica 60,000.000


2. Korisnik carinskog kontingenta je Ravnateljstvo za robne zalihe.

3. Rok za izvršenje uvoza predmetne robe je 31. prosinca 1998. godine.

4. Evidenciju o ostvarenom uvozu bez plaćanja carine sukladno ovom rješenju vodi Carinska uprava Republike Hrvatske, o čemu dostavlja izvješće Ministarstvu financija, Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvu gospodarstva, te Hrvatskoj gospodarskoj komori.

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/98-01/61
Urbroj: 513-02-02/14-98-5
Zagreb, 4. veljače 1998.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju carinskog kontigenta za uvoz pšenice za popunu robnih zaliha -
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !