Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke - Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, u svezi obavljanja poslova depozitne banke za ST Euro bond otvoreni investicijski fond ST Investu d.o.o. iz Splita ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 7.11.2005 Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke – Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, u svezi obavljanja poslova depozitne banke za ST Euro bond otvoreni investicijski fond ST Investu d.o.o. iz Splita

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2461

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) sukladno odredbi članka 50.L282404 stavak I. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01), te odredbi članka 12.L282406 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o. Split, Kneza Mislava 3, u predmetu izbora depozitne banke i odobrenja ugovora s depozitnom bankom za ST Euro bond otvoreni investicijski fond, na sjednici održanoj dana 27. 10. 2005. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o. Split, Kneza Mislava 3, odobrava se izbor depozitne banke Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4 na temelju ugovora sklopljenog 4. listopada 2005. godine izmedu društva za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o. Split, Kneza Mislava 3 i Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4 u svezi obavljanja poslova depozitne banke za ST Euro bond otvoreni investicijski fond.

2. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/158

Urbroj: 567-02/05-04

Zagreb, 27. listopada 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke - Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, u svezi obavljanja poslova depozitne banke za ST Euro bond otvoreni investicijski fond ST Investu d.o.o. iz Splita
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !