Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke - Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 7.11.2005 Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke – Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2457

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) sukladno odredbi članka 50.L282427 stavak 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01), te odredbi članka 12.L282429 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. Zagreb, Bakačeva 5, u predmetu odobrenja ugovora sa depozitnom bankom za zatvoreni investicijski fond Kapitalni fond d.d. Zagreb, Bakačeva 5, na sjednici održanoj dana 27. 10. 2005. godine donijela je sljedeće:

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. Zagreb, Bakačeva 5, odobrava se izbor depozitne banke Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6 na temelju ugovora sklopljenog 13. 10. 2005. godine između društva za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. Zagreb, Bakačeva 5 i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6 u svezi obavljanja poslova depozitne banke za zatvoreni investicijski fond Kapitalni fond d.d. Zagreb, Bakačeva 5.

2. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/164

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 27. listopada 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke - Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !