Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke Hrvatska poštanka banka d.d., Zagreb KD Investmentsu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2006 Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke Hrvatska poštanka banka d.d., Zagreb KD Investmentsu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

50

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) sukladno odredbi članka 50.L285750 stavak I. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01), te odredbi članka 12.L285752 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o. Zagreb, Radnička 22, u predmetu izbora depozitne banke i odobrenja ugovora s depozitnom bankom za KD Balanced otvoreni investicijski fond, donijela je na svojoj sjednici 23. prosinca 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o. Zagreb, Radnička 22, odobrava se izbor depozitne banke Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4 na temelju ugovora sklopljenog 13. prosinca 2005. godine izmedu društva za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o. Zagreb, Radnička 22 i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4 u svezi obavljanja poslova depozitne banke za KD Balanced otvoreni investicijski fond.

2. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/202

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke Hrvatska poštanka banka d.d., Zagreb KD Investmentsu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !