Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke HVB Splitska banka d.d., Split za obavljanje poslova depozitne banke za zatvoreni investicijski fond Breza-Invest d.d. Varaždin Global investu d.d. iz Varaždina ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 30.11.2005 Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke HVB Splitska banka d.d., Split za obavljanje poslova depozitne banke za zatvoreni investicijski fond Breza-Invest d.d. Varaždin Global investu d.d. iz Varaždina

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2678

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) sukladno odredbi članka 50.L283817 stavak 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01),te odredbi članka 12.L283819 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, u predmetu izbora depozitne banke i odobrenja ugovora s depozitnom bankom za zatvoreni investicijski fond Breza-Invest d.d. Varaždin, Anina 2, na sjednici održanoj dana 23. 11. 2005. godine donijela je sljedeće:

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, odobrava se izbor depozitne banke HVB Splitska banka d.d. Split, Ruđera Boškovića 16 na temelju ugovora sklopljenog 3. studenoga 2005. godine između društva za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2 i HVB Splitska banka d.d. Split, Ruđera Boškovića 16 u svezi obavljanja poslova depozitne banke za zatvoreni investicijski fond Breza-Invest d.d. Varaždin, Anina 2.

2. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/177

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 23. studenoga 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke HVB Splitska banka d.d., Split za obavljanje poslova depozitne banke za zatvoreni investicijski fond Breza-Invest d.d. Varaždin Global investu d.d. iz Varaždina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !