Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Breza d.d., zatvorenoga investicijskog fonda Global investu d.o.o., iz Varaždina ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 16.2.2005 Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Breza d.d., zatvorenoga investicijskog fonda Global investu d.o.o., iz Varaždina

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

405

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članaka 2.L124272, 3.L124273, 4.L124274, 39.L124275, 40.L124276 i 41.L124277 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L124279 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, o odobrenju izmjene i dopune Prospekta i Statuta Breza zatvorenoga investicijskog fonda d.d., Varaždin, Anina 2, na sjednici održanoj 10. veljače 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Breza zatvorenog investicijskog fonda d.d., Varaždin, Anina 2.

2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o., Varažin, Anina 2, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Prospekta i Statuta u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja.

3. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/08
Urbroj: 567-02/05-03
Zagreb, 10. veljače 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Breza d.d., zatvorenoga investicijskog fonda Global investu d.o.o., iz Varaždina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !