Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Kapitalnog fonda d.d. iz Zagreba Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
109 14.9.2005 Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Kapitalnog fonda d.d. iz Zagreba Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2028

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 2.L266749, 3.L266750 4.L266751, 39.L266752, 40L266753 i 41.L266754 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L266756 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o., Zagreb, Bakačeva 5, o odobrenju izmjene i dopune Prospekta i Statuta zatvorenog investicijskog fonda Kapitalni fond d.d., Zagreb, Bakačeva 5, na sjednici održanoj 8. rujna 2005. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o., Zagreb, Bakačeva 5, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta zatvorenog investicijskog fonda Kapitalni fond d.d., Zagreb, Bakačeva 5.

2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o., Zagreb, Bakačeva 5, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Prospekta i Statuta u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

3. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/130

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 8. rujna 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Kapitalnog fonda d.d. iz Zagreba Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !