Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Jugoistočna Europa Ilirika Investmentsu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 7.11.2005 Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Ilirika Jugoistočna Europa Ilirika Investmentsu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2456

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 2.L282417, 3.L282418, 4.L282419, 27.L282420, 28.L282421, 29.L282422 i 30.L282423 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L282425 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o. Zagreb, Palmotićeva 10, o odobrenju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Ilirika Jugoistočna Europa na sjednici održanoj dana 27. 10. 2005. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o. Zagreb, Palmotićeva 10, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Ilirika Jugoistočna Europa.

2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o. Zagreb, Palmotićeva 10, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Ilirika Jugoistočna Europa u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/161

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 27. listopada 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Jugoistočna Europa Ilirika Investmentsu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !