Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda PBZ Dollar fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
76 23.6.2005 Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda PBZ Dollar fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1502

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 2.L264485, 3.L264486, 4.L264487, 27.L264488, 28.L264489, 29.L264490 i 30.L264491 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L264493 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Ulica kralja Držislava 5, o odobrenju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda PBZ Dollar fond, donijela je na sjednici 16. lipnja 2005 godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Ulica kralja Držislava 5, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda PBZ Dollar fond.

2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Ulica kralja Držislava 5, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda PBZ Dollar fond u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama u roku sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-080/05-02/85

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 16. lipnja 2006.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda PBZ Dollar fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !