Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Bond ZB Investu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 2.1.2005 Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Bond ZB Investu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

13

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 2.L285469, 3.L285470, 4.L285471, 27.L285472, 28.L285473, 29.L285474 i 30.L285475 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka I2. točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL285477 (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, o odobrenju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Bond, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Bond.

2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Prospekta i Statuta u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.

3. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/191

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Bond ZB Investu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !