Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Erste Money Erste-Investu d.o.o., Zagreb ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 23.2.2005 Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Erste Money Erste-Investu d.o.o., Zagreb

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

466

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 2.L258468, 3.L258469, 4.L258470, 27.L258471, 28.L258472, 29.L258473 i 30.L258474 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L258476 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima Erste-Invest d.o.o. Zagreb, Varšavska 3 – 5, o odobrenju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Erste Money, donijela je na sjednici 17. veljače 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste-Invest d.o.o. Zagreb, Varšavska 3 – 5, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Erste Money.

2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Erste-Invest d.o.o. Zagreb, Varšavska 3 – 5, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Erste Money u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama u roku sedam dana od dana dostave ovog rješenja.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/19
Urbroj: 567-02/05-02
Zagreb, 17. veljače 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Erste Money Erste-Investu d.o.o., Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !