Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda KD Adria Bond za KD Investments d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
115 30.9.2005 Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda KD Adria Bond za KD Investments d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2097

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 2.L280713, 3.L280714, 4.L280715, 27.L280716, 28.L280717, 29.L280718 i 30.L280719 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 1 l4/01) i odredbi članka 12.L280721 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o. Zagreb, Radnička 22, o odobrenju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda KD Adria Bond na sjednici održanoj 22. 9. 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o. Zagreb, Radnička 22, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda KD Adria Bond.

2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o. Zagreb, Radnička 22, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda KD Adria Bond u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/136

Urbroj: 567-02/05-03

Zagreb, 22. rujna 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda KD Adria Bond za KD Investments d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !