Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Euro novčani fond za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
37 21.3.2005 Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Euro novčani fond za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

725

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 2.L260844, 3.L260845, 4.L260846, 27.L260847, 28.L260848, 29.L260849 i 30.L260850 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L260852 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Ulica kralja Držislava 5, o odobrenju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Euro novčani fond, donijela je na sjednici 11. ožujka 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Ulica kralja Držislava 5, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Euro novčani fond.

2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Ulica kralja Držislava 5, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Euro novčani fond u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama u roku sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/32
Urbroj: 567-02/05-02
Zagreb, 11. ožujka 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Euro novčani fond za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !