Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Cash Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 9.4.2005 Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Cash Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

900

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 2.L261639, 3.L261640, 4.L261641, 27.L261642, 28.L261643, 29.L261644 i 30.L261645 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L261647 točke 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, Savska 41/IX, o odobrenju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Cash fond, donijela je na svojoj sjednici 31. ožujka 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, Savska 41/IX, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Cash fond.

2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, Savska 41/IX, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Cash fond u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama u roku sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.

3. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/38

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 31. ožujka 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Cash Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !