Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB plus za ZB Invest d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
31 7.3.2005 Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB plus za ZB Invest d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

591

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 2.L260251, 3.L260252, 4.L260253, 27.L260254, 28.L260255, 29.L260256 i 30.L260257 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01), i odredbi članka 12.L260259 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, o odobrenju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB plus, na sjednici održanoj 24. veljače 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB plus.

2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o., Zagreb, Cesarčeva 2, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Prospekta i Statuta u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja.

2. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/25
Urbroj: 567-02/05-03
Zagreb, 24. veljače 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB plus za ZB Invest d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !