Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Select Europe otvorenog investicijskog fonda CAIB Investu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
109 14.9.2005 Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Select Europe otvorenog investicijskog fonda CAIB Investu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2027

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 2.L266739, 3.L266740, 4.L266741, 27.L266742, 28.L266743, 29.L266744 i 30.L266745 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L266747 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, Ulica Frane Petrića 2/III, o odobrenju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda SELECT EUROPE, na sjednici održanoj  8. rujna 2005. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, Ulica Frane Petrića 2/III, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda SELECT EUROPE.

2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, Ulica Frane Petrića 2/III, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda SELECT EUROPE u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/124

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 8. rujna 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Select Europe otvorenog investicijskog fonda CAIB Investu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !