Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta zatvorenog investicijskog fonda za nekretnine Terra Mediterranea d.d., Pula za Terra Invest d.o.o., Pula ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
136 16.11.2005 Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta zatvorenog investicijskog fonda za nekretnine Terra Mediterranea d.d., Pula za Terra Invest d.o.o., Pula

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2565

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 2.L283009, 3.L283010 4.L283011, 39.L283012, 40L283013 i 41.L283014 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L283016 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o. Pula, Mletačka 12, zastupano po prokuristu Mladenu Pavičeviću, odvjetniku iz Pule u predmetu odobrenja izmjene i dopune Prospekta i Statuta Terra Mediterranea d.d. zatvoreni investicijski fond za nekretnine, Pula, Mletačka 12, na sjednici održanoj dana 8. studenog 2005. godine donijela je sljedeće:

RJEŠENJE

1. Društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o. Pula, Mletačka 12, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta zatvorenog investicijskog fonda za nekretnine Terra Mediterranea d.d., Pula, Mletačka 12.

2. Društvo za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o. Pula, Mletačka 12, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Prospekta i Statuta u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

3. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/173

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 8. studenoga 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta zatvorenog investicijskog fonda za nekretnine Terra Mediterranea d.d., Pula za Terra Invest d.o.o., Pula
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !