Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Uputa Središnje depozitarne agencije d.d. iz Zagreba – (“Narodne novine”, br. XX/04,) (čl. 12, 137)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 12.7.2004 Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Uputa Središnje depozitarne agencije d.d. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1783

Na temelju odredbi članka 12.L106153 točka 5. i članka 137.L106154 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb, Ksaver 200, u predmetu odobrenja Izmjena i dopuna Upute Središnje depozitarne agencije za provedbu upisa u depozitorij, na sjednici održanoj 15. lipnja 2004. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. Zagreb, Ksaver 200, odobravaju se Izmjene i dopune Upute Središnje depozitarne agencije za provedbu upisa u depozitorij, od 7. lipnja 2004. godine.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/04-02/40
Urbroj: 567-03/04-7
Zagreb, 15. lipnja 2004.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Uputa Središnje depozitarne agencije d.d. iz Zagreba –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !