Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Uputa Zagrebačke burze d.d. iz Zagreba – (“Narodne novine”, br. XX/04,) (čl. 12, 82,)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 12.7.2004 Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Uputa Zagrebačke burze d.d. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

 

1784

Na temelju odredbi članka 12.L106156 točka 5. i članka 82.L106157 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ksaver 200, u predmetu odobrenja Izmjena Statuta Zagrebačke burze d.d., na sjednici održanoj 15. lipnja 2004. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, Ksaver 200, odobravaju se Izmjene Statuta Zagrebačke burze d.d., od 14. lipnja 2004. godine.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/04-02/89
Urbroj: 567-03/04-2
Zagreb, 15. lipnja 2004.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Uputa Zagrebačke burze d.d. iz Zagreba –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !