Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva TERRA MEDITERRANEA d.d. Pula u kotaciju javnih dioničkih društava ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 24.5.2006 Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva TERRA MEDITERRANEA d.d. Pula u kotaciju javnih dioničkih društava

AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1370

Temeljem odredbi članka 15.L298309 točka 4. alineja 1. i članka 8.L298310 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva TERRA MEDITERRANEA d.d. Pula, Mletačka 12, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva TERRA MEDITERRANEA d.d. Pula u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj 11. svibnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu TERRA MEDITERRANEA d.d. Pula, Mletačka 12, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva TERRA MEDITERRANEA d.d. Pula u kotaciju javnih dioničkih društava.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-12/07
Urbroj: 326-103/06-2
Zagreb, 11. svibnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva TERRA MEDITERRANEA d.d. Pula u kotaciju javnih dioničkih društava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !