Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja Hermes otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 24.5.2006 Rješenje o odobrenju osnivanja Hermes otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, odobrenje Prospekta i Statuta istom te izbora depozitne banke

AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1372

Na temelju odredbi članka 15.L298325 točka 4. alineja 1. i članka 8.L298326 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L298328, 126.L298329 i 142.L298330 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova Hermes otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom, na sjednici održanoj 11. svibnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava se osnivanje Hermes otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava se Prospekt i Statut Hermes otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom.
3. Odobrava se izbor Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59 koja će obavljati poslove depozitne banke za Hermes otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14 i Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59.
4. Hermes otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem PPO058.
5. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/03
Urbroj: 326-102/06-03
Zagreb, 11. svibnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja Hermes otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !