Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravaljanja otvorenim investicijskim fondom PBZ Equity fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
90 25.7.2005 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom PBZ Equity fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1807

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2.L265717, 3.L265718, 4.L265719, 27.L265720, 28.L265721, 29.L265722, 30.L265723 i 50.L265724 stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L265726 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Ulica kralja Držislava 5 u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom PBZ Equity fond otvoreni investicijski fond, na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Ulica kralja Držislava 5, odobrava se osnivanje i upravljanje PBZ Equity fond otvoreni investicijski fond.

2. Odobrava se izbor depozitne banke Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Ulica kralja Držislava 5 i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Ulica kralja Držislava 5, kao osnivač otvorenog investicijskog fonda PBZ Equity fond otvoreni investicijski fond, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/89

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravaljanja otvorenim investicijskim fondom PBZ Equity fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !