Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Aerus Equity otvorenim investicijskim fondom Aerus Investu d.o.o. iz Pule ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 7.11.2005 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Aureus Equity otvorenim investicijskim fondom Aureus Investu d.o.o. iz Pule

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2458

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2.L282431, 3.L282432, 4.L282433, 27.L282434, 28.L282435, 29.L282436, 30.L282437 i 50.L282438 stavka I. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L282440 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o. Pula, Preradovićeva 38, zastupano po Mladenu Pavičeviću, odvjetniku iz Pule, u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom Aureus Equity otvoreni investicijski fond, donijela je na svojoj sjednici 27. 10. 2005. godine:

RJEŠENJE

1. Društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o. Pula, Preradovićeva 38, odobrava se osnivanje i upravljanje Aureus Equity otvorenim investicijskim fondom.

2. Odobrava se izbor depozitne banke Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, na temelju ugovora sklopljenog između društva za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o. Pula, Preradovićeva 38 i Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4.

3. Društvo za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o. Pula, Preradovićeva 38, kao osnivač otvorenog investicijskog fonda Aureus Equity otvoreni investicijski fond, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/159

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 27. listopada 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Aerus Equity otvorenim investicijskim fondom Aerus Investu d.o.o. iz Pule
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !