Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Erste Adriatic Equity otvorenog investicijskog fonda Erste Investu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
109 14.9.2005 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Erste Adriatic Equity otvorenog investicijskog fonda Erste Investu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2029

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2.L266758, 3.L266759, 4.L266760, 27.L266761, 28.L266762, 29.L266763, 30.L266764 i 50.L266765 stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L266767 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Varšavska 3-5, u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom Erste Adriatic Equity otvoreni investicijski fond, donijela je na svojoj sjednici 8. rujna 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Varšavska 3 – 5, odobrava se osnivanje i upravljanje Erste Adriatic Equity otvorenim investicijskim fondom.

2. Odobrava se izbor depozitne banke Erste & Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, Varšavska 3 – 5, na temelju ugovora sklopljenog izmedu društva za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Varšavska 3 – 5 i Erste & Steiermärkische Bank d.d. Zagreb, Varšavska 3 – 5.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Varšavska 3-5, kao osnivač otvorenog investicijskog fonda Erste Adriatic Equity otvoreni investicijski fond, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/131

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 8. rujna 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Erste Adriatic Equity otvorenog investicijskog fonda Erste Investu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !