Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Global Bondom otvorenim investicijskim fondom Global Investu d.o.o. iz Varaždina ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 2.1.2005 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Global Bondom otvorenim investicijskim fondom Global Investu d.o.o. iz Varaždina

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

16

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2.L285498, 3.L285499, 4.L285500, 27.L285501, 28.L285502, 29.L285503, 30.L285504 i 50.L285505 stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L285507 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom Global Bond otvoreni investicijski fond, donijela je na svojoj sjednici 15. prosinca 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, odobrava se osnivanje i upravljanje Global Bond otvorenim investicijskim fondom.

2. Odobrava se izbor depozitne banke HVB Splitska banka d.d. Split, Ruđera Boškovića 16, na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2 i HVB Splitska banka d.d. Split, Ruđera Boškovića 16.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, kao osnivač otvorenog investicijskog fonda Global Bond otvoreni investicijski fond, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/193

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Global Bondom otvorenim investicijskim fondom Global Investu d.o.o. iz Varaždina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !