Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Global Strategy, otvorenim investicijskim fondom Caib Investu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
66 1.6.2005 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Global Strategy, otvorenim investicijskim fondom Caib Investu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1338

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2.L263713, 3.L263714, 4.L263715, 27.L263716, 28.L263717, 29.L263718, 30.L263719 i 50.L263720 stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L263722 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o. Zagreb, Ulica Frane Petrića 2/III, u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom Global Strategy otvoreni investicijski fond, donijela je na svojoj sjednici 24. svibnja 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, Ulica Frane Petrića 2/III, odobrava se osnivanje i upravljanje Global Strategy otvorenim investicijskim fondom.

2. Odobrava se izbor depozitne banke Bank Austria Creditanstalt Craotia d.d., Zagreb, Jurišićeva 2, na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o. Zagreb, Ulica Frane Petrića 2/III i Bank Austria Creditanstalt Croatia d.d., Zagreb, Jurišićeva 2.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o. Zagreb, Ulica Frane Petrića 2/III, kao osnivač otvorenog investicijskog fonda Global Strategy otvoreni investicijski fond, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/78

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 24. svibnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Global Strategy, otvorenim investicijskim fondom Caib Investu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !