Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja HPB Dioničkim otvorenim investicijskim fondom za HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
115 30.9.2005 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja HPB Dioničkim otvorenim investicijskim fondom za HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2102

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2.L280765, 3.L280766, 4.L280767, 27.L280768, 28.L280769, 29.L280770, 30.L280771 i 50.L280772 stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L280774 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 4, u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom HPB Dionički otvoreni investicijski fond, donijela je na svojoj sjednici 22. 9. 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 4, odobrava se osnivanje i upravljanje HPB Dioničkim otvorenim investicijskim fondom.

2. Odobrava se izbor depozitne banke Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 4 i Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 4, kao osnivač otvorenog investicijskog fonda HPB Dionički otvoreni investicijski fond, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/139

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 22. rujna 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja HPB Dioničkim otvorenim investicijskim fondom za HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !