Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima Aureus Investu d.o.o. iz Pule ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 15.7.2005 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima Aureus Investu d.o.o. iz Pule

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1703

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na temelju odredbi članka 12.L265273 točke 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), i članka 18.L265275 stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01), rješavajući o zahtjevu društva za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o., Pula, Preradovićeva 38, zastupano po Mladenu Pavičeviću, odvjetniku iz Pule, u predmetu za izdavanje odobrenja za poslovanje, donijela je na sjednici 7. srpnja 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o., Pula, Preradovićeva 38, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s MBS: 040214569 daje se odobrenje za poslovanje.

2. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/95

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 7. srpnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima Aureus Investu d.o.o. iz Pule
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !