Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja OTP novčanim otvorenim investicijskim fondom OTP Investu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 2.1.2005 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja OTP novčanim otvorenim investicijskim fondom OTP Investu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

18

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2.L285520, 3.L285521, 4.L285522, 27.L285523, 28.L285524, 29.L285525, 30.L285526 i 50.L285527 stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L285529 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o. Zagreb, Divka Budaka ld, u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom OTP novčani otvoreni investicijski fond, donijela je na svojoj sjednici 15. prosinca 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o. Zagreb, Divka Budaka ld, odobrava se osnivanje i upravljanje OTP novčanim otvorenim investicijskim fondom.

2. Odobrava se izbor depozitne banke OTP banka d.d. Zadar, Domovinskog rata 3, na temelju ugovora sklopljenog izmedu društva za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o. Zagreb, Divka Budaka ld i OTP banka d.d. Zadar, Domovinskog rata 3.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o. Zagreb, Divka Budaka ld, kao osnivač otvorenog investicijskog fonda OTP novčani otvoreni investicijski fond, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/195

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja OTP novčanim otvorenim investicijskim fondom OTP Investu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !