Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom društvu QUESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fond ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 24.5.2006 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom društvu QUESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb – u osnivanju i suglasnost na imenovanje članova Uprave Društva

AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1371

Na temelju odredbi članka 15.L298312 točka 4. alineja 1. i članka 8.L298313 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 27.L298315, 28.L298316, 29.L298317 i 195.L298318 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), članka 2.L298320 Pravilnika o sadržaju dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 29/06) i članaka 3.L298322 i 4.L298323 Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 29/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu društva QUESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, – u osnivanju, zastupano po punomoćniku, Mislavu Laktiću, odvjetniku iz Odvjetničkog društva Laktić&partneri, Zagreb, Savska cesta 129 u predmetu za izdavanje odobrenja za obavljanje poslovanja te zahtjeva za odobrenje imenovanja članova Uprave društva, na sjednici održanoj 11. svibnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu QUESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb – u osnivanju, daje se odobrenje za obavljanje poslovanja – djelatnosti: osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom.
2. Daje se suglasnost Društvu QUESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb – u osnivanju, na imenovanje članova Uprave društva Borislav Škegro iz Zagreba, Tomislav Matić iz Zagreba i Željko Lukač iz Zagreba.
3. Nakon upisa u sudski registar Društva QUESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb – u osnivanju, društvo je obvezno u roku od 15 dana od upisa dostaviti:
a) ovjerenu presliku upisa u sudski registar i
b) dokaz da su članovi Uprave zaposleni u Društvu na puno radno vrijeme.
4. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-20/06
Urbroj: 326-102/06-07
Zagreb: 11. svibnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom društvu QUESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fond
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !