Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja PBZ Dollar otvorenim investicijskim fondom za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
37 21.3.2005 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja PBZ Dollar otvorenim investicijskim fondom za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

728

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 2.L260834, 3.L260835, 4.L260836, 27.L260837, 28.L260838, 29.L260839 i 30.L260840 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L260842 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Ulica kralja Držislava 5, u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom PBZ Dollar fond, na sjednici održanoj 11. ožujka 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Ulica kralja Držislava 5, odobrava se osnivanje i upravljanje PBZ Dollar otvorenim investicijskim fondom.

2. Odobrava se izbor depozitne banke Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Ulica kralja Držislava 5 i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Ulica kralja Držislava 5, kao osnivač otvorenoga investicijskog fonda PBZ Dollar otvoreni investicijski fond, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/34
Urbroj: 567-02/05-02
Zagreb, 11. ožujka 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja PBZ Dollar otvorenim investicijskim fondom za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !