Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Raiffeisen Central Europe, otvorenim investicijskim fondom Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 9.4.2005 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Raiffeisen Central Europe, otvorenim investicijskim fondom Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

904

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2.L261679, 3.L261680, 4.L261681, 27.L261682, 28.L261683, 29.L261684, 30.L261685 i 50.L261686 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L261688 točke 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, Savska 41/IX, u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom Raiffeisen Central Europe, otvoreni investicijski fond, na sjednici održanoj 31. ožujka 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, Savska 41/IX, odobrava se osnivanje i upravljanje fondom Raiffeisen Central Europe, otvoreni investicijski fond.

2. Odobrava se izbor depozitne banke Raiffaisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, Savska 41/IX i Raiffaisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, Savska 41/IX, kao osnivač otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Central Europe, otvoreni investicijski fond, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/42

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 31. ožujka 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Raiffeisen Central Europe, otvorenim investicijskim fondom Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !