Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja zatvorenim investicijskim fondom za nekretnine Terra firma d.d., Pula Agrippini d.o.o. iz Pule ("Narodne novine", br. XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 5.1.2005 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja zatvorenim investicijskim fondom za nekretnine Terra firma d.d., Pula Agrippini d.o.o. iz Pule

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

 

53

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2.L122855, 3.L122856, 4.L122857, 39.L122858, 40.L122859, 41.L122860, 42.L122861 i 50.L122862 stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i114/01) i odredbi članka 12.L122864 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima AGRIPPINA d.o.o. Pula, Preradovićeva 38, zastupano po prokuristi Mladenu Pavičeviću, odvjetniku iz Pule u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje TERRA FIRMA d.d. zatvoreni investicijski fond za nekretnine, Pula, Preradovićeva 38, na sjednici održanoj 10. prosinca 2004. godine donijela je sljedeće:

RJEŠENJE

1. Društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima AGRIPPINA d.o.o. Pula, Preradovićeva 38, odobrava se osnivanje i upravljanje zatvorenim investicijskim fondom za nekretnine TERRA FIRMA d.d., Pula, Preradovićeva 38.

2. Odobrava se izbor depozitne banke Hrvatska Poštanska Banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, na temelju ugovora sklopljenog između društva za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima AGRIPPINA d.o.o. Pula, Preradovićeva 38 i Hrvatske Poštanske Banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4.

3. Društvo za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima AGRIPPINA d.o.o. Pula, Preradovićeva 38, kao osnivač zatvorenog investicijskog fonda za nekretnine TERRA FIRMA d.d., Pula, Preradovićeva 38, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/04-02/173
Urbroj: 567-02/04-02
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja zatvorenim investicijskim fondom za nekretnine Terra firma d.d., Pula Agrippini d.o.o. iz Pule
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !