Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja zatvorenim investicijskim fondom za nekretnine Terra Mediterranei d.d. iz Pule ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 10.10.2005 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja zatvorenim investicijskim fondom za nekretnine Terra Mediterranei d.d. iz Pule

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2181

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2.L281208, 3.L281209, 4.L281210, 39.L281211, 40.L281212, 41.L281213, 42.L281214 i 50.L281215 stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L281217 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o. Pula, Mletačka 12, zastupano po prokuristi Mladenu Pavičeviću, odvjetniku iz Pule u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje Terra Mediterranea d.d. zatvoreni investicijski fond za nekretnine, Pula, Mletačka 12 na sjednici održanoj dana 28. rujna 2005. godine donijela je slijedeće

RJEŠENJE

1. Društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o. Pula, Mletačka 12, odobrava se osnivanje i upravljanje zatvorenim investicijskim fondom za nekretnine Terra Mediterranea d.d., Pula, Mletačka 12.

2. Odobrava se izbor depozitne banke Hrvatska Poštanska Banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, na temelju ugovora sklopljenog izmedu društva za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o. Pula, Mletačka 12 i Hrvatske Poštanske Banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4.

3. Društvo za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o. Pula, Mletačka 12, kao osnivač zatvorenog investicijskog fonda za nekretnine Terra Mediterranea d.d., Pula, Mletačka 12, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/132

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 28. rujna 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja zatvorenim investicijskim fondom za nekretnine Terra Mediterranei d.d. iz Pule
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !