Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima za Mediteraninvest d.o.o. iz Križevaca ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
31 7.3.2005 Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje investicijskim fondovima za Mediteraninvest d.o.o. iz Križevaca

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

590

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 12.L260247 točke 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) i članka 18.L260249 stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o. Križevci, Ulica kralja Tomislava 24, kojeg zastupa uprava društva, u predmetu za izdavanje odobrenja za poslovanje, donijela je na sjednici 24. veljače 2005. godine,

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o. Križevci, Ulica kralja Tomislava 24, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru s MBS 010056343 daje se odobrenje za poslovanje.

2. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/04-02/191
Urbroj: 567-02/05-04
Zagreb, 24. veljače 2005.

Predsjednik Komisije
Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima za Mediteraninvest d.o.o. iz Križevaca
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !