Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje investicijskm fondovima Jadran Investu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
132 7.11.2005 Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje investicijskim fondovima Jadran Investu d.o.o., iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2455

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 12.L282413 točke 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) i članka 18.L282415 stavka I. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima JADRAN INVEST d.o.o. Zagreb, Grič 2, zastupano po Borisu Šavoriću, odvjetniku iz Zagreba, u predmetu za izdavanje odobrenja za poslovanje, donijela je na sjednici 27. listopada 2005. godine,

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima JADRAN INVEST d.o.o. Zagreb, Grič 2, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080530081 daje se odobrenje za poslovanje.

2. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/123

Urbroj: 567-02/05-04

Zagreb: 27. listopada 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje investicijskm fondovima Jadran Investu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !