Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju povećanja temeljnog kapitala zatvorenog investicijskog fonda Breza-Invest d.d., Varaždin Global Investu d.o.o. iz Varaždina ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2006 Rješenje o odobrenju povećanja temeljnog kapitala zatvorenog investicijskog fonda Breza-Invest d.d., Varaždin Global Investu d.o.o. iz Varaždina

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

49

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) sukladno odredbi članka 42.L285746 stavak 3. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01), te odredbi članka 12.L285748 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2 zastupano od strane FCT d.o.o. Varaždin, Anina 2, u predmetu povećanja temeljnog kapitala zatvorenog investicijskog fonda Breza-Invest d.d. Varaždin, Anina 2 ulozima, na sjednici održanoj dana 23. 12. 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, odobrava se povećanje temeljnog kapitala zatvorenog investicijskog fonda Breza-Invest d.d. Varaždin, Anina 2 ulozima.

2. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/201

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju povećanja temeljnog kapitala zatvorenog investicijskog fonda Breza-Invest d.d., Varaždin Global Investu d.o.o. iz Varaždina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !