Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju upravljanja investicijskim fondovima Interinvestu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 2.1.2005 Rješenje o odobrenju upravljanja investicijskim fondovima Interinvestu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

20

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 12.L285557 točke 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) i članka 18.L285559 stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima INTERINVEST d.o.o. Zagreb, Heinzelova 4/a, u predmetu za izdavanje odobrenja za poslovanje, donijela je na sjednici 15. prosinca 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima INTERINVEST d.o.o. Zagreb, Heinzelova 4/a, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080539925 daje se odobrenje za poslovanje.

2. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/183

Urbroj: 567-02/05-03

Zagreb: 15. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju upravljanja investicijskim fondovima Interinvestu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !