Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju upravljanja Slavonskim investicijskim fondom d.d., SI-Investu d.o.o. iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 15.7.2005 Rješenje o odobrenju upravljanja Slavonskim investicijskim fondom d.d., Sl-Investu d.o.o. iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1704

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na temelju odredbi članka 3.L265277 stavka 2., 49. stavka 5. i 50. stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01), i odredbi članka 12.L265279 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima SL-INVEST d.o.o., Zagreb, Trpinjska 9, u predmetu odobrenja za upravljanje Slavonskim zatvorenim investicijskim fondom d.d., Osijek, Kapucinska 31, izmjene i dopune Statuta Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda d.d., Osijek, Kapucinska 31, te izbora depozitne banke i odobrenja novog ugovora s depozitnom bankom za Slavonski zatvoreni investicijski fond d.d., Osijek, Kapucinska 31, donijela je na sjednici 7. srpnja 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima SL-INVEST d.o.o., Zagreb, Trpinjska 9, odobrava se upravljanje Slavonskim zatvorenim investicijskim fondom d.d., Osijek, Kapucinska 31.

2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda d.d., Osijek, Kapucinska 31. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima SL-INVEST d.o.o., Zagreb, Trpinjska 9, obvezno je objaviti izmjenu i dopunu Statuta u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama u roku sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.

3. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima SL-INVEST d.o.o., Zagreb, Trpinjska 9, odobrava se izbor depozitne banke HYPO--ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Koturaška 47, na temelju ugovora sklopljenog 14. lipnja 2005. godine između društva za upravljanje investicijskim fondovima SL-INVEST d.o.o., Zagreb, Trpinjska 9 i HYPO-ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Koturaška 47 u svezi s obavljanjem poslova depozitne banke za Slavonski zatvoreni investicijski fond d.d., Osijek, Kapucinska 31.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/96

Urbroj: 567-01/05-02

Zagreb, 7. srpnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje o odobrenju upravljanja Slavonskim investicijskim fondom d.d., SI-Investu d.o.o. iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !