Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju cijene čuvarske i zaštitarske iskaznice – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
102 23.7.2004 Rješenje o utvrđivanju cijene čuvarske i zaštitarske iskaznice

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1987

Na temelju članka 6.L107220 stavka 3. Pravilnika o čuvarskoj i zaštitarskoj iskaznici (»Narodne novine« br. 202/2003), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

o utvrĐivanju cijene Čuvarske i zaŠtitarske iskaznice

I.

Za izdanu čuvarsku ili zaštitarsku iskaznicu plaća se naknada u iznosu od 50,00 kuna.

II.

Prikupljena sredstva iz točke I. ovoga Rješenja knjižit će se na račun Ministarstva unutarnjih poslova i mogu se koristiti samo za nabavu materijala potrebnog za izradu iskaznica te podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

III.

Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje o određivanju pravne osobe za tiskanje predloška zaštitarske i detektivske iskaznice i o utvrđivanju cijene predloška zaštitarske i detektivske iskazniceL107222 (»Narodne novine« br. 119/97) u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje cijene zaštitarske iskaznice.

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-45862-2004.
Zagreb, 8. srpnja 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju cijene čuvarske i zaštitarske iskaznice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !